Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Nevşehir Suluca Karahöyük Demir Çağı boyalı seramikleri

Show full item record

Title: Nevşehir Suluca Karahöyük Demir Çağı boyalı seramikleri
Author: PROF. DR. MEHMET IŞIKLI
Abstract: Kültürlerin yaşayış şekillerini, dinsel inanışlarını ve sanat anlayışlarını en iyi yansıtan arkeolojik buluntuların başında seramikler gelmektedir. Toplumların kültürlerine ışık tutan bu maddi varlıklar, üzerine yapılan boya bezemelerle de sanatçının bilgide ulaştığı düzeyi, toplumun beğenisini ve dönemin moda anlayışını sergilemektedir. Bu amaç doğrultusunda Nevşehir il sınırları içerinde yer alan Suluca Karahöyük yerleşiminde, 1967-1977 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tüm ve parça halinde toplam 70 adet Demir Çağı boyalı seramikleri ele alınmıştır. Erken dönem çalışmalarının bilinmezlikleri içerisinde müze deposunda ve teşhir salonunda bekleyen bu seramiklerin buralardan alınarak bilgiye dönüşmesi sağlanmıştır. Orta Anadolu Bölgesi'nde yer alan Suluca Karahöyük yerleşiminin Demir Çağ sürecinde karşımıza çıkan boyalı seramikleri sistematik bir çalışma ile değerlendirilmiştir. Ele alınan seramikler düzenli bir şekilde tasnif edilerek, formlarına ve bezemelerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmadan yola çıkarak bölge de sistemli kazılar sonucu güvenilir stratigrafi veren anahtar yerleşimler ışığında bu seramiklerin karşılaştırmaları yapılmıştır. Ayrıca yapılan karşılaştırmalarla bölgeler arası ilişkiler ve etkileşimler belirtilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu, Suluca Karahöyük, Demir Çağ, Boyalı Seramikler
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5189
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context