Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Hızlı Yiyecek İçecek İşletmesi Servis Sisteminin Bekleme Hattı Modeliyle Analizine Yönelik Bir Uygulama

Show full item record

Title: Hızlı Yiyecek İçecek İşletmesi Servis Sisteminin Bekleme Hattı Modeliyle Analizine Yönelik Bir Uygulama
Author: Uyrun, Abdulkadir
Abstract: Bekleme hattı modelinin hızlı yiyecek içecek işletmelerinde uygulanmasının konu edildiği çalışmada amaç; hızlı yiyecek içecek işletmesi servis sistemini, bekleme hattı modeliyle analiz ederek bekleme problemini belirlemek ve belirlenen problemlere yönelik senaryolar geliştirmektir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Veriler WİNQSB paket programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucu işletme servis sisteminin birinci aşamasında servis biriminin boş kalma problemi ve servis sisteminin ikinci aşamasında müşteri bekleme probleminin olduğu belirlenmiştir. Probleme yönelik senaryolar geliştirilerek aynı yöntemle analiz edilmiştir. Geliştirilen senaryolardan, servis ve bekleme maliyetleri açısından uygun olan Senaryo 1, işletmeye önerilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5196
Date: 2015-02-05


Files in this item

Files Size Format View
10.16951-iibd.27604-30559.pdf 604.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context