Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Hemşirelerin Yaşam Kaliteleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Show full item record

Title: Hemşirelerin Yaşam Kaliteleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Author: Durmuş, Mustafa; Gerçek, Abdullah; Çiftci, Necmettin
Abstract: Bu çalışma, hemşirelerin yaşam kalitesi ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Muş devlet hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Muş ilinde çalışan 151 hemşire çalışanı oluşturmuştur. Veri toplamada “Hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine ait sorular”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “WHOQOL-BREF(TR) Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, spearman koreleasyon analizi, tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. WHOQOL-BREF-TR ile MTÖ arasında güçlü negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001). Bu çalışmada, hemşirelerin tükenmişlik ve yaşam kalitesinin düşük olduğu, bazı değişkenlerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5230
Date: 2018


Files in this item

Files Size Format View
10.18506-anemon.325977-456493.pdf 976.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context