Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Hemşirelerin Yaşam Kaliteleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Durmuş, Mustafa
dc.contributor.author Gerçek, Abdullah
dc.contributor.author Çiftci, Necmettin
dc.date.accessioned 2019-09-13T11:10:53Z
dc.date.available 2019-09-13T11:10:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5230
dc.description.abstract Bu çalışma, hemşirelerin yaşam kalitesi ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Muş devlet hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Muş ilinde çalışan 151 hemşire çalışanı oluşturmuştur. Veri toplamada “Hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine ait sorular”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “WHOQOL-BREF(TR) Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, spearman koreleasyon analizi, tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. WHOQOL-BREF-TR ile MTÖ arasında güçlü negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001). Bu çalışmada, hemşirelerin tükenmişlik ve yaşam kalitesinin düşük olduğu, bazı değişkenlerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University en_US
dc.subject Hemşire Tükenmişlik Yaşam Kalitesi en_US
dc.title Hemşirelerin Yaşam Kaliteleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative A Research on the Evaluation of Life Quality and Burnout Levels of Nurses' en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View
10.18506-anemon.325977-456493.pdf 976.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context