Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

TEKNOKENTLERDE KÜMELENMENİN YENİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ TEKNOKENTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Show full item record

Title: TEKNOKENTLERDE KÜMELENMENİN YENİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ TEKNOKENTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Author: Yıldız, Tayfun
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, kümelenme ve yeniliğin teknokentler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışma da geçmiş çalışmalardan farklı olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm teknokentlerde, kümelenmenin yeniliğe etkisinin ortaya konması, ilgili literatüre katkı sağlanması, hem teknokentler konusunda politika yapıcılara, hem üniversitelere hem de teknokent yöneticilerine kolaylık sağlayacak bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Kümelenmenin teknokentler üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan ampirik araştırmanın çalışma evreni; Türkiye'de aktif bir şekilde faaliyette bulunan 36 teknokent, bu teknokentlerde faaliyet gösteren 1.451 şirket, bu şirketlerin sahipleri, ortakları ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. Çalışma, kavramsal çerçeve ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde kümelenme kavramı ve gelişim süreci, kümelenme türleri, kümelenmenin temel aktörleri ve kümelenme sürecinin oluşum süreçleri değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, yenilik kavramı, yenilik türleri, yenilik kavramı ile ilişkili kavram ve süreçler tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde kümelenme ve yenilikçilik arasındaki ilişki, teknokent kavramı, Dünya'dan ve Türkiye'den teknokent örnekleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde teknokentte faaliyet gösteren firmalara yapılan uygulama hakkında bilgi verilmiş ve elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Kümelenme ve yenilik arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş ve kümelenmenin teknokent firmalarının yenilikçiliğine olumlu yönde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Son bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5248
Date: 2015-06-01


Files in this item

Files Size Format View
Tayfun Yıldız.pdf 3.429Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context