Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi çocukların mekânda konumla ilgili kavram gelişimine etkisi

Show full item record

Title: Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi çocukların mekânda konumla ilgili kavram gelişimine etkisi
Author: Ömer, KOÇAK
Abstract: Bu çalışmada çocuklarda önemli bir etkiye sahip olan çizgi filmler, kavram öğretimi amacıyla kullanılmıştır. Çizgi filmlerin, okul öncesi çocukların kavram gelişimleri üzerindeki etkisini incelemek ve yapılan etkinliklere yönelik çocukların görüşlerinin araştırılması için yarı deneysel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenleri tarafından belirtilen ve öğretiminde zorlanılan uzaysal algılama ile ilgili kavramların öğretimi için dört çizgi film geliştirilmiştir. Geliştirilen bu çizgi filmler kullanılarak 48-60 ay aralığındaki okul öncesi seksen üç çocuktan oluşan (2 deney grubu, 2 kontrol grubu) örneklem grubu ile çalışma yürütülmüştür. Çocukların öğrenme düzeylerini belirleyebilmek için veri toplama aracı olarak kavram gelişim testi, çocukların yapılan etkinliklere yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çizgi filmlerin okul öncesi çocukların kavram gelişimleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca ön testin kavram gelişimleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Deney gruplarındaki çocukların büyük çoğunluğu izlenilen çizgi filmlerin kavram ve oyun öğrettiğini ifade ederken, kontrol gruplarındaki çocukların ise genellikle yapılan etkinliklerin sadece oyun öğrettiğini belirtmişlerdir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5249
Date: 2016-12-13


Files in this item

Files Size Format View
446361.pdf 5.309Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context