Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi çocukların mekânda konumla ilgili kavram gelişimine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yüksel, Göktaş
dc.contributor.author Ömer, KOÇAK
dc.date.accessioned 2020-07-22T09:48:26Z
dc.date.available 2020-07-22T09:48:26Z
dc.date.issued 2016-12-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5249
dc.description.abstract Bu çalışmada çocuklarda önemli bir etkiye sahip olan çizgi filmler, kavram öğretimi amacıyla kullanılmıştır. Çizgi filmlerin, okul öncesi çocukların kavram gelişimleri üzerindeki etkisini incelemek ve yapılan etkinliklere yönelik çocukların görüşlerinin araştırılması için yarı deneysel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenleri tarafından belirtilen ve öğretiminde zorlanılan uzaysal algılama ile ilgili kavramların öğretimi için dört çizgi film geliştirilmiştir. Geliştirilen bu çizgi filmler kullanılarak 48-60 ay aralığındaki okul öncesi seksen üç çocuktan oluşan (2 deney grubu, 2 kontrol grubu) örneklem grubu ile çalışma yürütülmüştür. Çocukların öğrenme düzeylerini belirleyebilmek için veri toplama aracı olarak kavram gelişim testi, çocukların yapılan etkinliklere yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çizgi filmlerin okul öncesi çocukların kavram gelişimleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca ön testin kavram gelişimleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Deney gruplarındaki çocukların büyük çoğunluğu izlenilen çizgi filmlerin kavram ve oyun öğrettiğini ifade ederken, kontrol gruplarındaki çocukların ise genellikle yapılan etkinliklerin sadece oyun öğrettiğini belirtmişlerdir. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject okul öncesi eğitim en_US
dc.subject mekânda konum en_US
dc.subject uzaysal algı en_US
dc.subject çizgi film en_US
dc.subject animasyon film en_US
dc.subject animasyon en_US
dc.title Üç boyutlu çizgi filmlerin okul öncesi çocukların mekânda konumla ilgili kavram gelişimine etkisi en_US
dc.title.alternative The effects of three dimension cartoons on preschool children's concept development of position on the space en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View
446361.pdf 5.309Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context